Balpro® -tuoteperheen vienti

Kenno Tech Oy:n hallituksen jäsen Hannu Salmi vastaa jatkossa Kenno Tech Oy:n suojatuotteiden vientiasioista.
Hannu Salmi on aikaisemmin toiminut mm. Environics Oy:n toimitusjohtajana, ja hänellä on pitkä kokemus vientitoiminnasta erityisesti Lähi-Idän alueella.

Tarjoamme hitsattujen teräskappaleiden oikaisua

Olemme joidenkin asiakastöidemme yhteydessä päässeet kehittämään oikaisumenetelmiä kappaleiden saamiseksi vaadittuihin toleransseihin. Voimme tarjota asiakkaillemme myös pelkkiä oikaisupalveluja. Käyttämämme menetelmä soveltuu vähintään 100 kappaleen sarjakoolle. Oikaisuasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä kehitysinsinööri Niko Karhumäkeen
(p. 040 534 2097, niko.karhumaki(@)kennotech.fi).

Laserhitsaamme myös titaania

Kenno Tech on tähän mennessä keskittynyt teräksen laserhitsaukseen. Äskettäin saamamme asiakaskysely innosti meidät testaamaan titaanin laserhitsausta. Olemme tehneet hitsauskokeita, joissa olemme liittäneet titaanilevyjä päällekkäisliitoksin. Kokeet ovat onnistuneet hyvin ja tyytyväisinä voimme todeta, että voimme jatkossa tarjota asiakkaillemme myös laserhitsattuja titaanisia kerroslevyrakenteita.

Puolustusvoimilta 1,3 M€:n tilaus Kenno Techille

Puolustusvoimat tilaa lisää Kenno Techin Balpro®-tuotteita

Kenno Tech Oy on saanut Puolustusvoimilta kokonaisarvoltaan lähes 1,3 M€:n arvoisen tilauksen Balpro® Protector-suojasarjoille ja Balpro®Container -luotisuojatuille konteille. Tilauksessa käytettiin lisähankintavarauksia, jotka sisältyvät helmikuussa 2012 tehtyyn Puolustusvoimien hankintapäätökseen. Toimitukset alkavat jo tänä vuonna ja jatkuvat vuoden 2014 alkukesään.

Puolustusvoimat tilasi Kenno Techiltä kennosuojasarjoja ja luotisuojattuja kontteja

Kenno Techille runsaan 1,4 M€:n tilaus

Suomen Puolustusvoimat on tilannut Kenno Techiltä kokonaisarvoltaan runsaan 1,4 M€:n arvosta kennorakenteisia sirpalesuojajärjestelmiä (kennosuojasarjoja) ja luotisuojattuja kontteja. Toimitukset jakautuvat vuosille 2012 ja 2013.

Molemmat tuotteet on suunniteltu täyttämään Puolustusvoimien nimenomaiset tarpeet. Uusien ratkaisujen ansiosta karkaistu teräs myös säilyttää suojaominaisuutensa elementtien koko pinta-alalla.

Tutustu Kenno Techin suojatuotteisiin myös osoitteessa www.kenno-shield.com.

Puolustusvoimat tilasi Kenno Techiltä luotisuojattuja kontteja

Kenno Tech on saanut Suomen Puolustusvoimilta kokonaisarvoltaan vajaan 280 000 €:n tilauksen luotisuojatuille konteille. Toimitukset tapahtuvat vuoden 2011 loppuun mennessä.

Konttien kerroslevyrakenteiset seinäelementit valmistetaan laserhitsaamalla. Laserhitsauksen aiheuttama lämmöntuonti rakenteeseen on vähäinen ja tämän ansiosta karkaistu teräs säilyttää suojaominaisuutensa seinien koko pinta-alalla.

Tutustu Kenno Techin suojatuotteisiin myös osoitteessa www.kenno-shield.com.

Kenno Techille merkittävä lämmönvaihdintilaus

Kenno Tech on saanut Methanol Casale SA:lta merkittävän lämmönvaihdinelementtitilauksen. Toimitukset alkavat marraskuussa ja jatkuvat kesälle 2012.

Methanol Casale on saanut 3000 MTPD:n metanolin tuotantolaitoksen uudistusurakan Lähi-Idässä. Kenno Tech valmistaa laitosuudistuksessa tarvittavat lämmönvaihdinelementit.

Sveitsiläiseen Casale Groupiin kuuluva Methanol Casale on merkittävimpiä metanolin tuotantolaitosten lisensiointi-, suunnitelu- ja projektitoimitusyrityksiä.

Methanol Casalen laatuvaatimusten täyttämiseksi Kenno Tech on hyväksyttänyt Lloydsilla lämmönvaihdinten tekoon tarvittavien hitsien WPS:t.

Laserhitsaus on oivalllinen menetelmä kookkaiden lämmönvaihdinelementtien tehokkaaseen tuottamiseen. Kenno Tech on kehittänyt lämmönvaihdinten valmistusmenetelmiä jo useiden vuosien ajan.

Puolustusvoimat tilasi Kenno Techiltä kennosuojajärjestelmiä

Kenno Tech sai loppuvuodesta 2010 Suomen Puolustusvoimilta kokonaisarvoltaan noin 0,8 M€:n tilauksen kennosuojajärjestelmille. Toimitukset tapahtuvat pääosin alkuvuoden 2011 aikana.

Yksi kennosuojajärjestelmäsarja sisältää seitsemän kappaletta 6m pituisia suojaelementtejä. Monikäyttöisistä elementeistä voidaan nopeasti koota leirin muuria tai esim. katettu ”shelter”. Kuljetusasussaan kennosuojajärjestelmäsarjaa käsitellään kuten 20 jalan merikonttia. Järjestelmä on kehitetty yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa ja siitä on aiemmin toimitettu prototyyppi- ja kehitysversioita testauskäyttöön. Järjestelmästä on jätetty patenttihakemus. Katso myös www.kenno-shield.com.