Kenno Techille merkittävä lämmönvaihdintilaus

Kenno Tech on saanut Methanol Casale SA:lta merkittävän lämmönvaihdinelementtitilauksen. Toimitukset alkavat marraskuussa ja jatkuvat kesälle 2012.

Methanol Casale on saanut 3000 MTPD:n metanolin tuotantolaitoksen uudistusurakan Lähi-Idässä. Kenno Tech valmistaa laitosuudistuksessa tarvittavat lämmönvaihdinelementit.

Sveitsiläiseen Casale Groupiin kuuluva Methanol Casale on merkittävimpiä metanolin tuotantolaitosten lisensiointi-, suunnitelu- ja projektitoimitusyrityksiä.

Methanol Casalen laatuvaatimusten täyttämiseksi Kenno Tech on hyväksyttänyt Lloydsilla lämmönvaihdinten tekoon tarvittavien hitsien WPS:t.

Laserhitsaus on oivalllinen menetelmä kookkaiden lämmönvaihdinelementtien tehokkaaseen tuottamiseen. Kenno Tech on kehittänyt lämmönvaihdinten valmistusmenetelmiä jo useiden vuosien ajan.

Posted in Uutiset.