Hissinlattiat

case_hissi

Kennorakenteen ansiosta autohissin hyötykuorma kasvoi tonnilla

Suunnittelimme KONE Oyj:lle heidän vaatimustensa mukaan autohissin kennorakenteiset lattiaelementit. KONE Oyj tarvitsi autohissin 18 m2 lattiaa varten paino-optimoidun ja helposti asennuspaikalle kuljetettavan ratkaisun.

Suunnitellussa lattiassa on neljä 3 m x 1,5 m kennoelementtiä.

Kennorakenteella saavutettiin 1000 kg:n painonsäästö perinteiseen rakenteeseen verrattuna, jonka ansiosta autohissin hyötykuorma kasvoi 4 tonnista 5 tonniin. Samalla vastapainoa saatiin kevennettyä.

Hissit kootaan hissikuilussa ja hissin asennus helpottui kevyempien lattiaelementtien ansiosta.

Autohissin suunnitteluprojekti on kuvattu tarkemmin Ohutlevy-lehden numerossa 2/2007.