Asiakkaidemme tuotantoympäristö

Hyödy kerroslevyrakenteiden ominaisuuksista

Hyödy mittatarkkuudesta

Elementtien hyvä mittatarkkuus voi esim. mahdollistaa entistä tehokkaammat ja tarkemmin hallitut prosessit. Hyvä mittatarkkuus myös helpottaa ja nopeuttaa asennusta.

Painon säästö tulee merkitykselliseksi suunnittelutavoitteeksi.

Kerroslevyjen valmistus on pitkälti automatisoitua

Automatisoitujen valmistusmenetelmien kuten laserhitsauksen kiinnostavuus lisääntyy.

Kerroslevyt säästävät raaka-ainetta, teräs on kierrätettävää

Käyttösovelluksissaan laserhitsatut kerroslevyrakenteet ovat usein säästäneet 30-50% metalliraaka-aineesta.

Kennorakenteiden keveyden ansiosta voit monissa tapauksissa suunnitella tukirakenteet ja käyttölaitteet kevyemmiksi. Liikkuvissa sovellutuksissa hyötykuorma voi kasvaa ja/tai energiankulutus pienentyä.