Usein kysyttyä

Umpinaisten ohutlevykennorakenteiden käyttö sovellutuskohteissa, joissa on totuttu huomattavasti suurempiin ainepaksuuksiin, herättää monissa aiheellisesti kysymyksiä. Alla vastauksia Kenno Techissä usein kuulemiimme kysymyksiin:

 

Hitsaako Kenno Tech muita kuin kennorakenteita?

Kyllä. Laserilla voi hitsata hyvin monenlaisia rakenteita ikkunankehyksistä aina auton koriin asti.
Kysymällä meiltä saat helpoiten vastauksen siitä, sopiiko rakenteesi laserhitsattavaksi.

 

Kuinka korroosio voidaan estää/kuinka voidaan taata korroosiokestävyys?

Korroosio ei kennoissa ole yleensä merkittävämpi ongelma kuin perinteisissäkään rakenteissa.

Korroosion hallintamenetelmiä ovat materiaalin valinta, pintakäsittely, korroosionestoaineiden käyttö kennon sisällä, mahdollisen korroosiovaran käyttö ja suunnittelulliset ratkaisut kuten esim. tuuletuksen järjestäminen kennon läpi.

 

Voidaanko kennoihin tehdä läpivientejä? Millainen vaikutus läpivienneillä on kennon lujuuteen?

Kennoihin tehdään usein läpivientejä. Mieluiten läpiviennit suunnitellaan kennon komponentteihin, mutta läpivientien teko valmiisiinkin kennoihin on mahdollista.

Suuret läpiviennit huomioidaan kennon mitoituksessa ja kennon jäykkyys varmistetaan paikallisella vahvistuksella.

 

Kuinka kennoelementit voidaan liittää toisiinsa tai muihin rakenteisiin?

Liittämismahdollisuuksia on monenlaisia. Yleensä kennoissa on reunaprofiili, jonka suunnittelulla kennon ulkoiset liitännät ratkaistaan. Kennoon voidaan suunnitella esim. ponttiliitos, joka voidaan lukita viereiseen kennoon mekaanisesti tai hitsaamalla.

 

Kuinka iskut ja pistekuormat voidaan hallita ohutlevyistä laserhitsatuissa kennoissa?

Pistekuormien ja iskun hallinta kennoissa voi perustua yhteen tai useampaan seuraavista menetelmistä: kennon päällystäminen pistekuormaa levittävällä pintalevyllä (esim. vaneri), suurlujuusteräksien käyttö pintalevyssä ja/tai pintalevyn paksuuden ylimitoittaminen.

 

Saadaanko laserhitsatusta kennoelementistä täysin tiivis?

Laserilla hitsattu kenno on käytännössä tiivis. Yksittäisen kennon hermeettistä tiiviyttä ei testaamatta voida taata.

 

Kuinka kennorakenteissa voidaan hallita äänien välittyminen?

Äänien välittymisen hallinnassa pääasialliset keinot ovat kennon sisäisten eristeiden käyttö ja/tai kennon pinnoittaminen sopivilla materiaaleilla.

 

Mikä on kennojen elinikä perinteisiin rakenteisiin verrattuna?

Oikeaan kohteeseen hyvin suunnitellun kennon elinikä on yhtä hyvä tai parempi kuin perinteisen rakenteen.

 

Saadaanko kennoista tehokkaasti lämpöeristäviä, kun ytimet muodostavat lämpösiltoja?

Jos kennon eristävyyttä ei pelkällä eristeellä saada riittäväksi, voidaan kennon sisään toteuttaa lämpökatko.

 

Miten palokestäviä kennot ovat?

Palotilanteessa kennorakenne on hyvä. Kennorakenteilla on toteutettavissa kaikki vaaditut paloluokat.

 

Mitä mahdollisuuksia Kenno Techillä on valmistaa kennorakenteita, jotka eivät ole tasomaisia?

3000 mm ja hitsauspään korkeusliike 700 mm; näissä rajoissa pystymme valmistamaan monenlaisia kennorakenteita.