Laserhitsatut kerroslevyt

Mittatarkkoja sekä usein keveitä ja jäykkiä elementtejä

Kenno Tech suunnittelee ja valmistaa laserhitsattuja, teräksisiä ohutlevykerroslevyrakenteita.

Kennolla tai Kenno®-tuotteella tarkoitamme tässä rakennetta, jossa pintalevyjä yhdistävät ydinrakenteet (englanniksi sandwich structures/sandwich elements). Kenno Tech ei valmista hunajakennoja (honeycomb structures).

Hitsattu teräskennorakenne koostuu siis pintalevyistä ja niitä yhdistävästä ydinrakenteesta. Tällaisella rakenteella voidaan saavuttaa huomattavasti yhtenäistä levyrakennetta keveämpi, jäykempi ja taivutusta paremmin kestävä rakenne. Metallisilla kennorakenteilla tavoitellaan rakenteelle mahdollisimman suurta lujuus-painosuhdetta mahdollisimman pienellä materiaalinkäytöllä.

Alla oleva taulukko kuvaa kennorakenteen lujuusominaisuuksia kennon kokonaispaksuuden funktiona.

kennorakenne

 

Kennorakenteen pintalevyjen ja ytimen paksuutta, materiaalia ja ytimen muotoa muuttamalla on mahdollista löytää optimaalinen rakenne hyvin erilaisiin rakenteisiin. Ylläolevassa taulukossa on vertailtu kennorakenteen lujuus/painosuhdetta verrattuna yhtenäiseen materiaaliin (Prof. Dan Zenkert 1998).

Kennojen ytimen muoto vaikuttaa ratkaisevasti kennon jäykkyyteen ja lujuuteen. Tyypillisimpiä teräskennon ydintyyppejä ovat V-muotoiset ytimet (yllä olevassa kuvassa näkyvä VF-kenno), Z- ja U-ytimet. Myös pystylevyjä (I-kenno) ja putkipalkkeja (O-kenno) käytetään ytiminä.

 

Teräs: suuntaa-antavia mitoituskäyriä

teras_mitoituskayra

 

Kuva tilanteesta
kenno_tilanne